Παράταση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων

Παράταση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων

Παράταση δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 εως τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

  • η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2018 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία έχει οριστεί στις 15 Ιουνίου 2018.
  • η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2018, ήτοι 31 Μαΐου 2018. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31 Μαΐου 2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2018
  • η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Τρίτη, 10/07/2018.