ελγα

Παράταση στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ

Παράταση για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έδωσε ο ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα οι παραγωγοί μπορούν να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές του έτους 2018 έως τις 31 Ιουλίου 2019.

Ο ΕΛΓΑ τονίζει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και όσοι παραγωγοί δεν εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. θα πρέπει να ελέγξουν εαν έχει κατατεθεί ολόκληρο το ποσό. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εισπραχθεί το σύνολο ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α ΜΠ718, στην Τράπεζα Πειραιώς, το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς.

Οι περιπτώσεις βεβαιωμένων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών παλαιοτέρων ετών που εμποδίζουν την είσπραξη αποζημιώσεων μεταγενέστερων ετών μπορούν να θεωρηθούν εξοφληθείσες εφόσον έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται. Τυχόν ασφαλισμένοι με σχετικό πρόβλημα θα πρέπει να απευθύνονται με σχετική αίτηση στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α.

Οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών καλώντας τον αριθμό 1540 οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.