Παράταση στην υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2018 η ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτους 2018 μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ.

Παράλληλα, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν χειρόγραφα στις ΔΑΟΚ τις δηλώσεις συγκομιδής οι οποίες με τη σειρά τους οφείλουν να τις καταχωρίσουν ψηφιακά στη Βάση Πληρωμών μέχρι την 15/1/2019 .