Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ

Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ

Παρατείνεται κατά ένα μήνα, όπως άλλωστε αναμενόταν, η  προθεσμία υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2020.

Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ είναι η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2020.

Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο αντί της 31ης Μαΐου.