Παρατείνεται η προθεσμία αίτησης για μετάκληση εποχικών εργατών γης

Παρατείνεται η προθεσμία αίτησης για μετάκληση εποχικών εργατών γης

Αιτήσεις για τη μετάκληση των εργατών γης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 θα μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Με την τροπολογία παρατείνεται η ισχύς της διάταξης που ψηφίστηκε το Μάρτιο 2021 κατά παρέκκλιση της σχετικής πρόβλεψης του Κώδικα Μετανάστευσης, με την οποία διευκολύνθηκε ιδιαίτερα η διαδικασία μετάκλησης και λειτούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι η η προθεσμία για την μετάκληση των εργατών γης έληξε στις 30.09.2021.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η διαμονή τους θα αφορά χρονικό διάστημα από 30 έως 90 ημέρες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες, δηλαδή, συνολικά θα μπορούν οι εργάτες γης να παραμείνουν στη χώρα για συνολικά 6 μήνες, εφόσον θα απασχοληθούν στις αγροτικές εργασίες.