πυραλιδα-πιπερια-1

Πιπεριά – Πυραλίδα: Συστηματικός έλεγχος και φυτοπροστατευτικά μικρής υπολειμματικής διάρκειας

Ο επιβλαβής οργανισμός πυραλίδα είναι κατ’ εξοχήν εχθρός του καλαμποκιού. Παρατηρούνται όμως αρκετές προσβολές και στην καλλιέργεια της πιπεριάς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι δύο καλλιέργειες συνυπάρχουν.

Οι προνύμφες της 2ης γενεάς τρέφονται είτε στο στέλεχος είτε στον καρπό της πιπεριάς.

Συμπτώματα:

  • δημιουργία οπών στο στέλεχος και λεπτής σκόνης στην εξωτερική επιφάνεια του καρπού όταν οι κάμπιες προσπαθούν να μπουν
  • πρόωρη ωρίμανση του καρπού και μετέπειτα σάπισμά του, με την επίδραση διάφορων παθογόνων

Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των παραγωγών και τη αξία της σχολαστικής παρακολούθησης της εξέλιξης του πληθυσμού του εντόμου.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν συχνά, αν όχι καθημερινά, την ύπαρξη προνυμφών επί των καρπών, ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η επέμβαση, αν και όταν χρειαστεί, με τα εγκεκριμένα και κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Χημική Καταπολέμηση – Επιλογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών

Η χημική καταπολέμηση αν και εφόσον επιλεγεί από τους παραγωγούς, θα πρέπει να γίνεται όταν ο καρπός είναι σε μέγεθος μεγαλύτερο από το μισό, με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τηρώντας τα αναγραφόμενα επί της ετικέτας σχετικά με το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες). Θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες ημέρες υπολειμματικής διάρκειας τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.