Πιθανή η οικονομική ενίσχυση για τα προβλήματα από Tuta Absoluta στην Κρήτη

Πιθανή η οικονομική ενίσχυση για τα προβλήματα από Tuta Absoluta στην Κρήτη

Τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής στήριξης σε παραγωγούς που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα από προσβολές του εντόμου Tuta Absoluta σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης αναζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ώστε να δοθεί η δυνατότητα οικονομικής στήριξης σε πληγέντες παραγωγούς.