Πληροφοριακό σύστημα iAGRO: Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Πληροφοριακό σύστημα iAGRO: Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Σε φάση παραγωγικής λειτουργίας μπαίνει πλέον το σύστημα iAGRO του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής του εφαρμογής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός ενημερώνει ότι θα πρέπει να διαγραφεί το σύνολο των μη χρήσιμων δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας για την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών και υπενθυμίζει ότι:

  • όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας βάμβακος είτε διαθέτουν ήδη σε ισχύ πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  (σύμφωνα με την 2η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2) είτε όχι, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο i-AGRO έως 30.06.2020,
  • οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις όλων των άλλων καλλιεργειών (εκτός βάμβακος) που διαθέτουν ήδη σε ισχύ πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με την 2η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο i-AGRO έως την καταληκτική ημερομηνία 31.08.2020.