Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες πληρώθηκαν, ποιες αναμένονται

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες πληρώθηκαν, ποιες αναμένονται

Χθες και σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή ενός μεγάλου μέρους των ενισχύσεων που ανέμεναν χιλιάδες παραγωγοί της χώρας.

Υπάρχει ωστόσο ακόμα ένα μέρος των ενισχύσεων που θα πληρωθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019. Οι ενισχύσεις αυτές είναι:

 • ενισχύσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας συνολικού ποσού 3,3 εκατ. ευρώ,
 • ενισχύσεις για τα μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους που εκκρεμούν αναφορικά με τις αιτήσεις έτους 2018 (μαστίχα Χίου, Γάλα με προορισμό την παραγωγή τυριού και αμπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ)
 • τυχόν υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται μετά το Πάσχα δεύτερη παρτίδα πληρωμών για το καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν

Τη Μεγάλη Τρίτη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2018 συνολικού ποσού περίπου 111 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε συνδεδεμένες ενισχύσεις για:

 • τον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ποσού 48.7 εκατ. ευρώ σε 38.923 δικαιούχους
 • τον τομέα του βόειου κρέατος ποσού 33.7 εκατ. ευρώ σε 8.226 δικαιούχους
 • την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού 4.3 εκατ. ευρώ σε 6.150 δικαιούχους
 • την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ποσού 4.4 εκατ. ευρώ σε 5.001 δικαιούχους
 • Την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας ποσού 2.8 εκατ. ευρώ σε 757 δικαιούχους
 • την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού 2.7 εκατ. ευρώ σε 2.038 δικαιούχους
 • την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ποσού 379.301 σε 55 δικαιούχους
 • την καλλιέργεια αγγινάρας Τήνου ποσού 4.940 ευρώ σε 22 δικαιούχους

Επίσης, έγιναν συμπληρωματικές πληρωμές για:

 • την ειδική ενίσχυση βάμβακος ποσού 5.5 εκατ. ευρώ σε 1.187 δικαιούχους
 • τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ποσού 5 εκατ. ευρώ σε 3.526 δικαιούχους
 • την πράσινη ενίσχυση ποσού 2.4 εκατ ευρώ σε 1.970 δικαιούχους
 • τους νέους γεωργούς ποσού 816.903 ευρώ σε 1.237 δικαιούχους
 • καθώς και συνδεδεμένων ενισχύσεων διαφόρων προϊόντων και ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης ποσού περίπου 64.400 ευρώ.

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στη συμπληρωματική πληρωμή  10.3 εκατ. ευρώ σε 15.700 δικαιούχους του Μέτρου 13 για τις αιτήσεις 2018, γνωστού ως Εξισωτική Αποζημίωση.

Επίσης, σήμερα πραγματοποιείται η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων ποσού 1 εκατ. ευρώ σε 356 δικαιούχους.