κτηνοτροφια

Πληρωμές για δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας – Σε ποιες Περιφέρειες

Ξεκίνησε χθες η πίστωση των ποσών ενίσχυσης στους δικαιούχους κτηνοτρόφους των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων που έχουν ενταχθεί στις Δράσεις:

  • 11.1.2 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» ή
  • 11.2.2 «Ενισχύσεις για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Συγκεκριμένα, η πληρωμή αφορά 987 κτηνοτρόφους της Δράσης 11.1.2 συνολικού ποσού περίπου 1,1 εκατ. ευρώ και 926 κτηνοτρόφους της Δράσης 11.2.2 συνολικού ποσού 2,1 εκατ. ευρώ.