Πληρωμές για το Μέτρο 13 | Εξισωτική Αποζημίωση

Πληρωμές για το Μέτρο 13 | Εξισωτική Αποζημίωση

Στην πληρωμή της 2ης εκκαθάρισης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) για τις αιτήσεις 2020, προχώρησε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληρωμές αφορούν 1.090  δικαιούχους και ειδικότερα για το Υπομέτρο 13.1  καταβλήθηκε το ποσό των 404.809,70 ευρώ σε 682 δικαιούχους, για το Υπομέτρο 13.2 καταβλήθηκε το ποσό των 71.969,87 ευρώ σε 383 δικαιούχους και για το Υπομέτρο 13.3 καταβλήθηκε το ποσό των 7.532,62 ευρώ σε 25 δικαιούχους.

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής μπορούν να υποβάλλουν οι παραγωγοί έως τις 2 Αυγούστου ηλεκτρονικά στην Καρτέλα του Αγρότη εδώ. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ενημέρωσή τους, σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».