Ποιες αλλαγές φέρνει η κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί

Ποιες αλλαγές φέρνει η κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί

Ταυτόχρονα με την κατάργηση του Eιδικού Φόρου Κατανάλωσης  στο κρασί επέρχονται και αλλαγές όσον αφορά τη σύσταση Φορολογικής Αποθήκης καθώς και την πληρωμή των δόσεων στο καθεστώς των μικρών οινοποιών.

Κατόπιν επικοινωνίας της ΚΕΟΣΟΕ με την Α.Α.Δ.Ε. αποσαφηνίστηκαν τα παρακάτω:

Το καθεστώς που διέπει τον οίνο σε σχέση με την υποχρέωση των οινοποιείων για σύσταση φορολογικών αποθηκών, επανέρχεται στο προηγούμενο καθεστώς, πριν την επιβολή του Ε.Φ.Κ.

Αυτό σημαίνει ότι:

  • Τα οινοποιεία για τους ήσυχους οίνους της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 2204 και 2205 στις οποίες επεβλήθη ο Ε.Φ.Κ. δεν έχουν υποχρέωση σύστασης Φορολογικής Αποθήκης και συνεπώς μπορούν να ζητήσουν από τις Τελωνειακές Αρχές ανάκληση της φορολογικής αποθήκης που έχουν συστήσει για τα προϊόντα αυτά από 1/1/2016
  • Τα οινοποιεία που είχαν συστήσει φορολογική αποθήκη πριν την επιβολή του Ε.Φ.Κ. στο κρασί λόγω υποχρεώσεων της κείμενης νομοθεσίας (εξαγωγές, ενδιάμεσα προϊόντα κλπ.), διατηρούν τις φορολογικές αποθήκες τις οποίες είχαν συστήσει πριν την 1/1/2016.

Για τις φορολογικές αποθήκες για τις οποίες δεν θα κατατεθεί αίτηση ανάκλησής τους, ισχύει η Απόφαση (ΦΕΚ Β 1624/16.5.2018), που αφορά την ογκομέτρηση των δεξαμενών. Κατά συνέπεια εφόσον ζητηθεί και αρθεί η Άδεια Φορολογικής Αποθήκης, δεν υπάρχει υποχρέωση ογκομέτρησης των δεξαμενών με βάση την ανωτέρω απόφαση

Καθεστώς μικρών οινοποιών

Όσον αφορά το καθεστώς των μικρών οινοποιών, οι οποίοι κατέβαλλαν την 5η δόση στις 25 Οκτωβρίου 2018 για την οινοπαραγωγή τους το 2017, η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει ότι:

Στην περίπτωση που φορολογημένα αποθέματα μέχρι την 31.12.2018 πωληθούν εντός του 2019, έτος για το οποίο δεν επιβαρύνεται το προϊόν με Ε.Φ.Κ. υπάρχει μόνο δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για επιστροφή του Ε.Φ.Κ. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Όσοι οινοποιοί δεν κατέβαλλαν κάποιες από τις 5 δόσεις, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τους, έστω και εάν υπάρχουν αδιάθετα φορολογημένα αποθέματα που θα πωληθούν μετά την 1/1/2019.