Πως κινήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικού οίνου το 2018 σε Γερμανία, Γαλλία και Κύπρο

Πως κινήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικού οίνου το 2018 σε Γερμανία, Γαλλία και Κύπρο

Περίπου το 87% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών οίνου στην Ε.Ε. κατευθύνθηκε το 2018 προς Γερμανία, Γαλλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Κάτω Χώρες.

Γερμανία: Στην πρώτη θέση

Η πρώτη εξαγωγική αγορά για το ελληνικό κρασί (53 % των εξαγωγών στην Ε.Ε. και 38 % παγκόσμια) , κατέγραψε το 2018 αύξηση σε αξία κατά 6%, παρά τη μικρή μείωση κατά 1% στον όγκο εξαγωγής.

Η εξαγώμενη μέση τιμή πώλησης, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, σημείωσε αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2,08 €/kg/2018 – 2,04 €/kg/2017).

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει σταθερή αύξηση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων στη Γερμανία κατά 13,5 % σε αξία και κατά 3,6 % σε ποσότητα. Η μέση τιμή πώλησης οίνων σημείωσε αύξηση κατά 9,6 %.

Γαλλία: Εντυπωσιακή αύξηση

Εντυπωσιακή είναι η θετική πορεία των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας.

Η αξία των εξαγωγών ελληνικών οίνων το 2018 σχεδόν διπλασιάστηκε (+ 98,65%)  καθώς και η ποσότητα (+ 102,38%).

Μείωση ωστόσο παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά περίπου 2 % (1,62 €/kg/2018 – 1,65 €/kg/2017).

Χώρα ευκαιρίας η Κύπρος

Η αγορά της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται χώρα ευκαιρίας για το ελληνικό κρασί.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών σε αξία των εξαγομένων οίνων στη χώρα αυτή, αφού η μεταβολή του 2018 έναντι του 2017 είναι + 5,76%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε 27,18%  με εντυπωσιακά όμως μειωμένη την μέση τιμή πώλησης (-22,4%) αποστολών οίνου σε σχέση με το 2017 (2,75 €/kg/2018 – 3,55 €/kg/2017) αυξημένη όμως σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (+18,64%).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε ακολούθησαν εντυπωσιακά ανοδική επίσης πορεία το 2018 κατά +36,29%, ενώ σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 7,4%.