Που οφείλεται το σκάσιμο των καρπών σε πορτοκαλιές και μανταρινιές

Που οφείλεται το σκάσιμο των καρπών σε πορτοκαλιές και μανταρινιές

Σε ορισμένες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών, κυρίως λεπτόφλουδες, παρατηρείται κατά το φθινόπωρο σκίσιμο του φλοιού και συχνά σκάσιμο της σάρκας.

Το φαινόμενο εντείνεται με παρατεταμένη καλοκαιρία και οφείλεται σε απότομες μεταβολές υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα και εδάφους στην περίοδο της ωρίμανσης.

Με τη σωστή διαχείριση των αρδεύσεων περιορίζεται η εμφάνιση του φαινομένου.