Πρόγραμμα υποτροφιών  από την EFSA για την αξιολόγηση επικινδυνότητας στην ασφαλεια τροφίμων

Πρόγραμμα υποτροφιών από την EFSA για την αξιολόγηση επικινδυνότητας στην ασφαλεια τροφίμων

H Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στο πλαίσιο υλοποίησης του 4ου κύκλου του προγράμματος υποτροφιών για το χρονικό διάστημα 2020-2021 έχει ανακοινώσει πρόσκληση υποβολής αίτησης επιστημόνων για την επιλογή τους ως υποτρόφων στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται από εθνικούς οργανισμούς με αρμοδιότητα σχετική με την αξιολόγηση επικινδυνότητας (ενταγμένους ή μη ενταγμένους στο δίκτυο των οργανισμών του άρθρου 36 του Καν. (ΕΚ) 178/2002)  ή  μη εργαζόμενους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τους, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή ή στο μέσον της σταδιοδρομίας τους και ενδιαφέρονται να αυξήσουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους σε θέματα αξιολόγησης επικινδυνότητας σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες ειδικότητες επιστημόνων που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως υπότροφοι δεδομένου ότι  η εκπαίδευση έχει ως βάση τη μικροβιολογική και η χημική αξιολόγηση επικινδυνότητας:η μοριακή βιολογία, βιολογία, μικροβιολογία, κτηνιατρική / ιατρική , αγρονομία, γεωπονική, βιοχημεία, χημεία, οι περιβαλλοντικές επιστήμες, η τεχνολογία τροφίμων, η  τοξικολογία.

Οι επιλεγέντες υπότροφοι (22 επιστήμονες)  θα απασχοληθούν για 12 μήνες σε οργανισμούς αξιολόγησης επικινδυνότητας άλλης χώρας (ενταγμένους στο δίκτυο των οργανισμών του άρθρου 36 του Καν. (ΕΚ) 178/2002), που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως οργανισμοί φιλοξενίας.

Στους οργανισμούς φιλοξενίας θα είναι πλήρως ενσωματωμένοι, θα συμμετέχουν στις εργασίες του οργανισμού, θα αποκτήσουν εμπειρία και θα αυξήσουν τις γνώσεις τους για πολλά επιστημονικά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση επικινδυνότητας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, οι υπότροφοι θα επωφεληθούν επίσης από την ειδική εκπαίδευση που προσφέρεται σε τέσσερεις κύκλους στην EFSA (Πάρμα Ιταλίας) και σε οργανισμούς ασφάλειας τροφίμων στη Βιέννη, στο Βερολίνο και στην Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: 31 Ιανουαρίου 2020

Για τη υποβολή αίτησης επιλογής ως υποτρόφου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.