Προσλήψεις 12 γεωπόνων από τον ΕΛΓΑ

Προσλήψεις 12 γεωπόνων από τον ΕΛΓΑ

Την άμεση πρόσληψη προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν 12 θέσεις συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ηρακλείου με απασχόληση έως 8 μήνες προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα εκτιμήσεις ζημιών που έχουν σημειωθεί σε καλλιέργειες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι με προϋπηρεσία στον ΕΛΓΑ και θα καταταγούν σύμφωνα με αυτή.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση πρόσληψης εδώ. Η Αίτηση εδώ.

Πληροφορίες και στο τηλ.2107490497