εργασια

Προσλήψεις 30 Τεχνολόγων Γεωπονίας στον ΕΛΓΑ – Αιτήσεις ηλεκτρονικά έως 15 Φεβρουαρίου

Την πρόσληψη 30 ατόμων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας για απασχόληση έως 8 μήνες ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά με βάση το βαθμό τίτλου σπουδών και επί ισοβαθμίας με το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: m.mataragka@elga.gr έως την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 .

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση εδώ.