Προσλήψεις δασολόγων και δασοπόνων: Μετά τις 7 Οκτωβρίου η παραλαβή των αιτήσεων

Προσλήψεις δασολόγων και δασοπόνων: Μετά τις 7 Οκτωβρίου η παραλαβή των αιτήσεων

Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία έναρξης παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής για το διαγωνισμό υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ αναμένεται να είναι μετά τις 7 Οκτωβρίου 2018.

Όσοι από τους υποψηφίους συμμετέχοντες έχουν αποστείλει τις αιτήσεις τους, οι οποίες εμπεριέχουν δικαιολογητικά με χρονικές προθεσμίες όπως π.χ. βεβαίωση ανεργίας κλπ, θα πρέπει να αποστείλουν εκ νέου μόνο τα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάταξή τους.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης και λήξης του διαγωνισμού θα δηλωθεί με νέα ανακοίνωση.