Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την πρόσληψη 50 ατόμων για διάστημα οκτώ μηνών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι προσλήψεις αφορούν Γεωπόνους ΠΕ, Κτηνιάτρους ΠΕ, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Οικονομολόγους ΠΕ και Διοικητικούς.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην Ανακοίνωση Πρόσληψης εδώ.