Προσλήψεις Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής

Προσλήψεις Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής

Την πρόσληψη επτά Κτηνιάτρων και έξι Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής με οκτάμηνη σύμβαση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Οι θέσεις αφορούν υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης και εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά στις 6 Μαρτίου 2021 και λήγει 16 Μαρτίου 2021.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες πρόσληψης και τα απαιτούμενα προσόντα στην Ανακοίνωση της Πρόσληψης εδώ.