Προσλήψεις κτηνιάτρων και τεχνολόγων ζωικής παραγωγής

Προσλήψεις κτηνιάτρων και τεχνολόγων ζωικής παραγωγής

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων (11 κτηνιάτρους και 3 τεχνολόγους ζωικής παραγωγής) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Δωδεκανήσου και Χανίων) που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2020. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11 Δεκεμβρίου 2020 – 21 Δεκεμβρίου 2020

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση πρόσληψης εδώ και το έντυπο της Αίτησης εδώ