Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 78 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Δείτε τον αριθμό των ατόμων, ειδικότητα, διάρκεια της σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 543860.