κλαδεμα αμπελι

Πυρόπληκτοι αμπελώνες: Άρδευση χωρίς την εφαρμογή λιπασμάτων

Η άρδευση των πυρόπληκτων αμπελώνων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, είναι η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί αμέσως μετά τη φωτιά ώστε να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες ανάκαμψης όσο μεγαλύτερου μέρους των φυτών είναι εφικτό, σύμφωνα με οδηγίες του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επίσης, οι παραγωγοί δεν χρειάζεται να προσθέσουν λιπάσματα με την άρδευση. Αυτό θα γίνει όταν και εφόσον τα φυτά δημιουργήσουν νέα βλάστηση.

Στην ερώτηση αν πρέπει να αφαιρεθούν τα ζημιωμένα τμήματα του φυτού αμέσως μετά την φωτιά ή είναι καλύτερα να αναμένουμε να αναβλαστήσουν τα φυτά η απάντηση είναι ότι γενικά είναι προτιμότερο να αφαιρούμε τα ζημιωμένα μέρη προστατεύοντας τα υγιή τμήματα από ενδεχόμενη ανάπτυξη ασθενειών ξύλου.

Όσον αφορά το έδαφος του αμπελώνα, αν είναι επικλινές, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία του από την επιφανειακή διάβρωση.

Οι παραγωγοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι η επίδραση της πυρκαγιάς στα αμπέλια μπορεί να εξελίσσεται για εβδομάδες ή μήνες μετά την εκδήλωση
της. Γι’ αυτόν τον λόγο, η αποτίμηση της ζημιάς αμέσως μετά την πυρκαγιά δεν αποτυπώνει με ακρίβεια την τελική έκταση και σοβαρότητα της.

Στις περιπτώσεις όπου η ζημιά είναι μικρή και έχει ζημιωθεί μόνο μικρό μέρος του φυλλώματος τότε, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου, πρέπει να συνεχιστούν οι αρδεύσεις και η φυτοπροστασία ενώ θα πρέπει να αφαιρεθούν τα σταφύλια για να ενισχυθεί η ανάκαμψη των φυτών.