Σε Δημόσια Διαβούλευση η Δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα»

Σε Δημόσια Διαβούλευση η Δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα»

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το  προσχέδιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται στην πλατφόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εδώ και θα διαρκέσει έως τις 27 Μαρτίου 2022  και ώρα 23:59.

Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις  akessisi@hq.minagric.gr και entamposi@hq.minagric.gr