Στα 2,8 εκατ. € η ενίσχυση για τους αμπελώνες της Σαντορίνης

Στα 2,8 εκατ. € η ενίσχυση για τους αμπελώνες της Σαντορίνης

Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν για τη Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 645 με συνολική αιτούμενη έκταση 736,82 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 2,8 εκατ. €.