Στα 30 ευρώ ανά στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού για το έτος 2018.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος διαμορφώνεται με βάση το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ο οποίος υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων και το 2018.

Με βάση τα παραπάνω το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίστηκε στα 30 €/στρ.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

Να σημειωθεί ότι για το έτος ενίσχυσης 2017, το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης είχε καθοριστεί στα 27,9 €/στρ., το 2016 στα 26 €/στρ. ενώ το 2015 στα 31,10 €/στρ.