σπαραγγι

Στα 61 € ανά στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση στα σπαράγγια

Καθορίσθηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2020, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίσθηκε στα 60,96 ευρώ/στρ.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι παραγωγοί είχαν λάβει ενίσχυση 61,1 ανά στρ. ενώ το 2019 η συνδεδεμένη ενίσχυση στα σπαράγγια είχε καθοριστεί στα 56,7 ευρώ/στρ.