Συνδεδεμένη ενίσχυση κορινθιακής σταφίδας: Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Συνδεδεμένη ενίσχυση κορινθιακής σταφίδας: Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Τις μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τηρούν τις προϋποθέσεις  προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης καλλιέργειας σταφίδας για την περίοδο μεταποίησης έτους 2018 ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι: