πορτοκαλια

Συνδεδεμένη ενίσχυση πορτοκαλιών χυμοποίησης: Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις για το 2019

Καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών που θα συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης το έτος 2019

Τονίζεται ότι οι ποσότητες πορτοκαλιών που παραδίδονται σε μη εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση.

Ο κατάλογος των μεταποιητικών επιχειρήσεων:

Δείτε ποιες εγκεκριμένες επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών συμμετείχαν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης το έτος 2018 εδώ