Σχέδια Βελτίωσης: «Νέο ξεκίνημα» για την αξιολόγηση των αιτήσεων

Σχέδια Βελτίωσης: «Νέο ξεκίνημα» για την αξιολόγηση των αιτήσεων

Ξεκινά άμεσα η αξιολόγηση των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης μετά την έκδοση νέας εγκυκλίου που αφορά την αγορά γεωργικών ελκυστήρων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι αξιολογητές και οι γνωμοδοτικές επιτροπές θα εφαρμόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων μείωση 5% επί της χαμηλότερης προσφοράς που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος δικαιούχος με την αίτηση στήριξης.

Στην εγκύκλιο αναγνωρίζεται ότι κατά το στάδιο των αξιολογήσεων των επενδυτικών σχεδίων διαπιστώθηκε πρόβλημα σχετικά με το κόστος για τις δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων και για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε εξειδικευμένη έρευνα αγοράς με συλλογή στοιχείων από τους επισήμους εθνικούς τιμοκαταλόγους.

Τα Σχέδια Βελτίωσης, ένα μέτρο με αυξημένη χρηματοδοτική και αναπτυξιακή βαρύτητα, βρισκόταν εδώ και περίπου ένα χρόνο σε απόλυτη στασιμότητα. Παρόλο που η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε (κατόπιν αλλεπάλληλων παρατάσεων) τον περασμένο Οκτώβριο, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.