Σχέδια Βελτίωσης: Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου

Σχέδια Βελτίωσης: Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης στις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Αττικής. Δείτε εδώ.

Ήδη μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των γνωμοδοτικών επιτροπών για 7.744 αιτήσεις ενώ έχει τεθεί ο στόχος της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2020. 

Για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αιτήσεων η δημόσια δαπάνη του μέτρου έχει αυξηθεί από τα 316 εκατομμύρια ευρώ στα 600 εκατομμύρια ευρώ.