Τα 180 ερευνητικά έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Τα 180 ερευνητικά έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Τη χρηματοδότηση περίπου 180 έργων, προυπολογισμού σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ πάνω σε τομείς της γεωργίας, δασοκομίας και αγροτικής ανάπτυξης, έχει αναλάβει η Ε.Ε. μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Πάνω από 120 από αυτά τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ερευνητικών έργων συνεργάζονται μεταξύ τους επιστήμονες, αγρότες ή ομάδες παραγωγών καθώς και διάφοροι φορείς και επιχειρήσεις.

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των έργων ανά θέμα εδώ.