Ταμείο Ανάκαμψης | Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα: Υποβολή αιτήσεων από 30 Αυγούστου

Ταμείο Ανάκαμψης | Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα: Υποβολή αιτήσεων από 30 Αυγούστου

Για τις 30 Αύγουστου 2022 μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 98.111.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Το ποσό των 58.866.600 ευρώ (ποσοστό 60%)θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Συλλογικούς Φορείς ενώ το υπόλοιπο ποσό 39.244.400 ευρώ (ποσοστό 40%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από
νομικές οντότητες.

Τα κατώτατα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα:

  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 Ευρώ
  • Μεγάλες επιχειρήσεις: 1.000.000 Ευρώ