68

Παρουσίαση βιβλίου: Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών

4 Νοεμβρίου 2015 – Το βιβλίο “Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών” καλύπτει την τεχνική της καλλιέργειας 76 διαφορετικών κηπευτικών ειδών, που καλλιεργούνται σε μικρές ή μεγάλες εκτάσεις σήμερα στην Ελλάδα ή θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν μελλοντικά, καθότι οι κλιματικές εδαφικές συνθήκες στη χώρα μας θεωρούνται κατάλληλες για τις καλλιέργειες αυτές.

Στο βιβλίο καλύπτεται με λεπτομέρεια η τεχνική που πρέπει να ακολουθείται κατά την καλλιέργεια των διάφορων κηπευτικών, ετήσιων και πολυετών, με βάση αφενός τις πιο πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες σχετικές με το κάθε κηπευτικό, αφετέρου την πολυετή εμπειρία του συγγραφέα στην έρευνα, στην πρακτική της καλλιέργειας και στη διδασκαλία του στο αντικείμενο των κηπευτικών καλλιεργειών.

Πρώτιστος στόχος του βιβλίου είναι η παροχή γνώσεων στους φοιτητές των Γεωπονικών Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας μας, αλλά και η παροχή πρόσφατων και τεκμηριωμένων πληροφοριών στους γεωπόνους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και στους ερευνητές που ασχολούνται με τις κηπευτικές καλλιέργειες. Χρήσιμο θα είναι και για τους προοδευτικούς καλλιεργητές ή ακόμη και τους ερασιτέχνες, οι οποίοι μπορούν να βρουν πληροφορίες και να λύσουν απορίες που τους δημιουργούνται κατά την ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια των κηπευτικών.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημιού Αθηνών.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα…

Για περίπου 50 χρόνια ο Χρίστος Μ. Ολύμπιος ασχολείται με τα κηπευτικά, ειδικότερα με την έρευνα, την παραγωγή τους στην πράξη, την διδασκαλία τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και τεχνικών οδηγιών, άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες, συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κηπευτικών καλλιεργειών από διεθνείς οργανισμούς, όπως FAO, UNIDO, CIPA (=πλαστικά στη Γεωργία).

Είναι συγγραφέας πέραν των 100 ερευνητικών δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, μελέτες και εκθέσεις σε εκδόσεις Διεθνών Οργανισμών, και συγγραφέας τριών βιβλίων αναφοράς και Πανεπιστημιακών Παραδόσεων σε θέματα κηπευτικών καλλιεργειών για χρήση από τους φοιτητές.

Τα συγράμματά του που κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο είναι: 1. Τα βολβώδη Λαχανικά ( Γ’ Ανατύπωση σελ. 235), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2. Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Κηπευτικών στα Θερμοκήπια, (Ε’ Ανατύπωση σελ. 772), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 3. Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών (Α’ Έκδοση σελ. 888, 2015), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.