Το σωστό κλάδεμα των οπωρώνων ακτινιδιάς – Τι να προσέξουν οι παραγωγοί

Το σωστό κλάδεμα των οπωρώνων ακτινιδιάς – Τι να προσέξουν οι παραγωγοί

Την περίοδο αυτή και μετά τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αρχίζουν τα κλαδέματα των οπωρώνων ακτινιδιάς.

Το χειμερινό κλάδεμα της ακτινιδιάς είναι μία πολύ σημαντική εργασία η οποία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση καλής υγείας και παραγωγικότητας των φυτών και την παραγωγή καρπών υψηλής ποιότητας.

Με το κλάδεμα επιδιώκεται:

 • Αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ ριζών και κόμης.
 • Η ρύθμιση της θέσης, του αριθμού και του σχήματος των βραχιόνων, κλάδων και κλαδίσκων.
 • Η ρύθμιση της θέσης του αριθμού και του μεγέθους των καρποφόρων οργάνων.
 • Η απομάκρυνση των ξερών τμημάτων των φυτών καθώς και των προσβεβλημένων από εχθρούς και ασθένειες.
 • Η ρύθμιση της θέσης, του μεγέθους και της κατεύθυνσης της νέας βλάστησης.
 • Η διευκόλυνσητου φωτισμού και του αερισμού της κόμης των φυτών.
 • Η ρύθμιση του αριθμού, του μεγέθους και κατ’επέκταση της ποιότητας των καρπών.
 • Η διευκόλυνση της καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών.
 • Η διευκόλυνση της κατεργασίας του εδάφους του οπωρώνα.

Το χειμερινό κλάδεμα γίνεται με βάση τον τρόπο καρποφορίας του φυτού και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας και επιβάλλεται να διενεργείται την περίοδο του λήθαργου των κληματίδων.

Σκόπος του χειμερινού κλαδέματος είναι:

 • Η βράχυνση των βλαστών που καρποφορούν.
 • Η διατήρηση της παραγωγής κοντά στον κεντρικό σκελετό και τους βραχίονες του φυτού .
 • Η αφαίρεση καρποφόρων κεφαλών που καρποφόρησαν για δύο έτη και μετά τη δημιουργία βλαστών αντικατάστασης.

Τι να προσέξουν οι παραγωγοί:

 • Η ανάπτυξη του φυτού πρέπει να γίνεται σε δύο κεντρικούς άξονες-βραχίονες οι οποίοι αποτελούν τη βάση της παραγωγής του φυτού.
 • Οι κλάδοι παραγωγής που θα αφεθούν πρέπει να έχουν καλής ποιότητας ξύλο, να έχουν αναπτυχθεί την περασμένη άνοιξη, να έχουν δεχθεί πλήρη ηλιοφάνεια και να είναι πλήρως ώριμοι-ξυλοποιημένοι.
 • Να προτιμώνται ως κλάδοι παραγωγής αυτοί που ξεκινούν από τον κεντρικό άξονα του φυτού για να μην δημιουργούνται δευτερεύοντες άξονες που οδηγούν σε απώλεια παραγωγής.
 • Η απόσταση των κλάδων παραγωγής να είναι όσο το δυνατόν σταθερή και περίπου 35-40 cm.
 • Το επιθυμητό σχήμα που πρέπει να έχουν οι κλάδοι παραγωγής μεταξύ τους είναι το ψαροκόκκαλο, ώστε να επιτυγχάνεται καλός αερισμός και φωτισμός του φυτού.
 • Επιθυμητός αριθμός οφθαλμών ανά κλάδο παραγωγής είναι 15-25 ανάλογα και με τις αποστάσεις φύτευσης.
 • Σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο φυτό και ανάλογα με τη ζωηρότητά του κατά το χειμερινό κλάδεμα αφήνονται συνήθως 15-20 βέργες παραγωγής.
 • Μετά το κλάδεμα ακολουθεί μηχανική καταστροφή των κομμένων κλάδων από το έδαφος του οπωρώνα.
 • Ακολουθεί χημική επέμβαση με ένα χαλκούχο σκεύασμα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

Προσοχή!

 • Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται όταν ο καιρός είναι ξηρός. Αυξημένη υγρασία ευνοεί την ανάποτυξη μυκητολογικών προσβολών
 • Τα κλαδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να απολυμαίνονται (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 10%)