γεωργια

Υποχρεωτική η προσκόμιση του ΑΤΑΚ στις περιπτώσεις που δεν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2018

Πολλά γράφονται και λέγονται γύρω από το θέμα της υποχρεωτικής ή μη αναγραφής του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη σύγχυση ειδικά στους ευσυνείδητους αγρότες.

Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι η ανάγκη για υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, προήλθε κατόπιν ελέγχων όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων μισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεμαχίων.

Μέσω της δήλωσης του Α.Τ.ΑΚ θα περιορίζονταν οι περιπτώσεις απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ως επακόλουθο θα υπήρχε διασφάλιση και δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων.

Κατόπιν έντονων πιέσεων αλλά και προβλημάτων που προέκυψαν σε πολλές περιπτώσεις μισθωμένων αγροτεμαχίων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – το οποίο για ακόμη μία φορά δεν αποδείχτηκε αποτελεσματικό – αποφάσισε την παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ.

Έτσι, οι αγρότες μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κανονικά αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τις περιπτώσεις  όπου υπάρχουν μισθωμένα ακίνητα που δεν έχουν Α.Τ.ΑΚ οι πληρωμές θα γίνουν μεν κανονικά αλλά θα εκκρεμεί η υποχρέωση να προσκομίσουν τον Α.Τ.ΑΚ μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσκομίσουν συμβόλαιο μίσθωσης τετραετούς διάρκειας.

Όλα τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα αγροτεμάχια που έχουν Α.Τ.ΑΚ και υποχρεούνται να τον δηλώσουν μέχρι 15/05/2018 θα πληρωθούν κανονικά.