γεωργια

Βασική Ενίσχυση: Μέχρι τις 23/11 οι ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης

Αναρτήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν το καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης και διενεργήθηκαν μέσω τηλεπισκόπησης.

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο όσους γεωργούς βρίσκονταν στο δείγμα ελέγχου.

Οι γεωργοί οι οποίοι σκοπεύουν να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων θα μπορούν να την υποβάλλουν είτε μόνοι τους ηλεκτρονικά ή να απευθυνθούν στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2018.