Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη για το έτος 2021 | Διαδικασία έκδοσης

Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη για το έτος 2021 | Διαδικασία έκδοσης

Τη βεβαίωση επαγγελματία αγρότη για το έτος 2021 μπορούν να εκδίδουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Οι βεβαιώσεις αφορούν τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι με στοιχεία του φορολογικού έτους 2019.

Σημειώνεται ότι οι ΑΦΜ των παραπάνω επαγγελματιών αγροτών θα αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020.

Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ.

Το υπόδειγμα της Βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη: