Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία: Εγκρίθηκε το ποσό για την πληρωμή των δικαιούχων

Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία: Εγκρίθηκε το ποσό για την πληρωμή των δικαιούχων

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι πληρωμές των δικαιούχων βιοκαλλιεργητών και βιοκτηνοτρόφων μετά την έγκριση του διαθέσιμου ποσού από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας ενέκρινε σήμερα τη διάθεση πίστωσης ποσού 2,6 εκατ. €.

Το ποσό αυτό αφορά την πληρωμή των δικαιούχων του Μέτρου Βιολογικές Καλλιέργειες – Βιολογική Κτηνοτροφία για το πρώτο έτος εφαρμογής 2019 – 2020.