Βιολογική Γεωργία | Μέτρο 11: Παράταση για μεταβιβάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις

Βιολογική Γεωργία | Μέτρο 11: Παράταση για μεταβιβάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις

Παράταση έως τις 15 Ιουνίου 2021 έλαβε η διαδικασία ανάκλησης, τροποποίησης ή μεταβίβασης πράξης από τους δικαιούχους του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» σύμφωνα με ανακοίνωση της  Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας.

Συγκεκριμένα η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος που αφορά τις
Ανακλήσεις  Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 15η Ιουνίου 2021.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη μπορούν να το πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικό αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα.