μελισσοκομια

Βιολογική Μελισσοκομία |Ενισχύσεις 22 εκατ. € μέσω της Δράσης 11.1.2

Στα 22 εκατ. € ανέρχεται η ενίσχυση που αφορά τους μελισσοκόμους που θα ενταχθούν στη Δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» του Μέτρου 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με την περίοδο υποβολής των αιτήσεων ένταξης να ξεκινάει στις 16 Φεβρουαρίου.

Η ενίσχυση για την μετατροπή της συμβατικής μελισσοκομίας σε βιολογική καταβάλλεται σε ετήσια βάση και ανέρχεται σε 26,39 € ανά κυψέλη ή παραφυάδα.

Οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών να είναι πέντε. Οι κατεχόμενες κυψέλες και οι μεταβολές στον αριθμό τους δηλώνονται στο Μητρώο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 της με αριθμ. πρωτ. 140/106513/16-04-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα ‘’Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο’’. (ΦΕΚ Β, 1560/17-04-2021).

Επίσης, οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr