Χρηματοδότηση νέων γεωργών και στην Αττική – Οι περιοχές εφαρμογής

Χρηματοδότηση νέων γεωργών και στην Αττική – Οι περιοχές εφαρμογής

Το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική και άρα σε όλη σχεδόν την επικράτεια, με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά κέντρα των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών παρέχοντας τη δυνατότητα σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους να δημιουργήσουν τη δική τους γεωργική εκμετάλλευση.

Δείτε τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών στον παρακάτω πίνακα:

Βρείτε όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, εδώ.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει το σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr