Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Τριάντα τέσσερα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών καθώς και 113 τροποποιήσεις υφισταμένων προγραμμάτων, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω προγραμμάτων ανέρχεται σε 28,7 εκατ. € εκ των οποίων το 50% έως 60% αφορά την ενωσιακή συμμετοχή το δε  υπόλοιπο ποσό την ιδία συμμετοχή των οργανώσεων.

Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών, ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών τους μονάδων, η αύξηση του όγκου παραγωγής και η παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων.