Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων από μόνη της δεν αρκεί για να πετύχει μία γεωργική επιχείρηση. Το διεθνές περιβάλλον στις αγορές αγροτικών προϊόντων είναι πολύ ανταγωνιστικό και για να βρίσκουν τα προϊόντα διεξόδους πώλησης, οι παραγωγοί-επιχειρηματίες θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές και πάνω από όλα τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς τους.

Το παρόν μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας, της σημασίας και των βασικών παραμέτρων του μάρκετινγκ. Αναλύονται οι βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, προώθηση, κανάλια διανομής) και η διαχείρισή τους από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Παρουσιάζονται οι έννοιες της τοποθέτησης και του μίγματος μάρκετινγκ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δίνεται η έννοια του branding και το πώς μπορεί να είναι επιτυχημένο. Παρουσιάζεται η οργάνωση των αγορών και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων και γίνεται αναφορά στα στοιχεία συμπεριφοράς καταναλωτή.  Τέλος εξετάζονται μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ και ο τρόπος κατάρτισης σχεδίου μάρκετινγκ.

Πληροφορίες για την Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

Δομή Μαθήματος

1. Η έννοια του μάρκετινγκ

 • Το μάρκετινγκ ως κεντρική λειτουργία της επιχείρησης
 • Ο καταναλωτής στο επίκεντρο

2. Στρατηγικό μάρκετινγκ

 • Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της επιχείρησής μου
 • Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των καταναλωτών
 • Η συμπεριφορά του καταναλωτή
 • Έρευνα αγοράς και έρευνα καταναλωτή
 • Απαντώντας στις ανάγκες του καταναλωτή

3. Τμηματοποίηση της αγοράς

 • Έννοια της τμηματοποίησης
 • Κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς
 • Αναγνωρίζοντας την αγορά στόχο

4. Μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix)

 • Τα 4 Ps του μάρκετινγκ (Product, Price, Place, Promotion)
 • Τα 3 επιπλέον Ps (People, process, physical evidence )
 • Τοποθέτηση προϊόντος

5. Το προϊόν

 • Τι είναι προϊόν
 • Το «επαυξημένο» προϊόν
 • Ο κύκλος ζωής των προϊόντων
 • Το μίγμα προϊόντος και η στρατηγική του
 • Τα αγροτικά προϊόντα και οι ιδιαιτερότητές τους
 • Η συσκευασία και η ετικέτα του προϊόντος

6. Η διανομή

 • Τα κανάλια διανομής αγροτικών προϊόντων
 • Επιλογή των κατάλληλων καναλιών διανομής
 • Εξαγωγές
 • Μάρκετινγκ μεταξύ επιχειρήσεων (B2B marketing)

7. Η προβολή

 • Προβολή και επικοινωνία, πως λειτουργεί;
 • Το μίγμα προβολής
 • Η διαφήμιση
 • Η προσωπική πώληση
 • Η προώθηση των πωλήσεων
 • Άμεσο μαρκετινγκ

8. Η τιμολόγηση

 • Ο ρόλος της τιμής
 • Αξία και όχι τιμή
 • Μέθοδοι τιμολόγησης
 • Η τιμή των αγροτικών προϊόντων

9. Branding

 • Πως λειτουργεί η επωνυμία
 • Η επωνυμία στα γεωργικά προϊόντα
 • Δημιουργώντας αναγνωρίσιμες μάρκες
 • Συλλογικό branding

10. Σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan)

 • Κατάρτιση σχεδίου μάρκετινγκ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος