Φυτοπροστασία: Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Το μηνιαίο  ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στο οποίο μπορεί κάποιος να βρει συγκεντρωμένα όλα τα δημοσιευμένα άρθρα και ειδήσεις σχετικά με τα φυτικά παράσιτα που έχουν εντοπιστεί ως πιθανές απειλές για καλλιέργειες, δάση και πάρκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πλέον προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας του οργανισμού.

Η εφαρμογή με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει κυρίως τους διαχειριστές και αξιολογητές κινδύνου στον τομέα της φυτοπροστασίας και να προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές για αναδυόμενες ή αυξανόμενες απειλές. Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται επίσης σε δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο τομέα.

Δείτε το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της EFSA εδώ.