Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2018: Η κατανομή του προσωπικού ανά Π.Ε.

Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2018: Η κατανομή του προσωπικού ανά Π.Ε.

Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανέμει με απόφαση το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτέλεση του Προγράμματος.

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής :

  • Oι τομεάρχες δακοκτονίας, δηλαδή Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) μέχρι 6,5 μήνες.
  • Το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ.):
  1.  192 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών και
  2.  392 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών

Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2018.

Δείτε την κατανομή του προσωπικού στον παρακάτω πίνακα: