βιολογικη

Συστήματα ποιότητας – Βιολογική παραγωγή | Υπομέτρο 3.1: Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων

Παράταση έως τις 29 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 13:00) δόθηκε στην υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο υπομέτρο χρηματοδότησης 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», κατόπιν τροποποίησης της σχετικής Απόφασης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροποποίηση «δύνανται να συμμετέχουν και οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.»

Αλλαγές υπάρχουν και στα δικαιολογητικά για την επαλήθευση των κριτηρίων βαθμολόγησης.

 

Δείτε την τροποποίηση της Απόφασης εδώ.