Τα δικαιολογητικά για την παράταση της προσωρινής απασχόλησης των εργατών γης

Τα δικαιολογητικά για την παράταση της προσωρινής απασχόλησης των εργατών γης

Μία αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, χωρίς επιπλέον κόστη και επιβαρύνσεις, απαιτούνται για την παράταση της προσωρινής απασχόλησης των εργατών γης για επιπλέον 90 ημέρες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η παραπάνω αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση μαζί με το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, τη φωτοτυπία του διαβατηρίου του εργαζόμενου και φωτογραφία του, υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή στη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας.