Βιολογική Γεωργία – Δράση 11.2.1: Οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια για όσους συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά

Βιολογική Γεωργία – Δράση 11.2.1: Οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια για όσους συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά

Οι οικονομικές ενισχύσεις που θα δοθούν μέσω των δύο δράσεων του Μέτρου 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» – οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των οποίων θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από τις 19 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση) – αφορούν δύο κατηγορίες παραγωγών:

  • όσους μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους σε βιολογικές (Δράση 11.1.1) και
  • όσους συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά (Δράση 11.2.1).

Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται για να αποζημιώσουν τους δικαιούχους παραγωγούς:

  • για το διαφυγόν εισόδημα και
  • για δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και κόστος πιστοποίησης.

Η ενίσχυση για το κόστος πιστοποίησης προβλέπεται μόνο για στη Δράση 11.2.1. και μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις ενισχύσεις ανά καλλιέργεια εδώ.

Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης.

Για τη Δράση 11.1.1 οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται για 3 έτη, ενώ για τη Δράση 11.1.2 για 5 έτη.

Δράση 11.2.1.: Ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια που αφορούν αποκλειστικά το διαφυγόν εισόδημα για όσους συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά (Δράση 11.2.1).

Τη μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση ετησιώς δικαιούνται οι παραγωγοί με καλλιέργειες επιτραπέζιων σταφυλιών (735 €/εκτάριο) και ακολουθούν ο κτηνοτροφικός αραβόσιτος με 516 €/εκτάριο, η μηδική, τριφύλλι και τα ακρόδρυα (καρυδιά, αμυγδαλιά, φουντουκιά, καστανιά, φιστικιά) με 506 €/εκτάριο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(ευρώ/εκτάριο)
Ελαιοκομία415
Σταφίδα 483
Επιτραπέζια σταφύλια735
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός516
Αραβόσιτος εδώδιμος452
Χειμερινά σιτηρά51
Μηδική ,τριφύλλι 506
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή353
Όσπρια353
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή /
Βολβώδη /Καρότο /Πατάτα
488
Ακρόδρυα506

Επιπλέον των παραπάνω ποσών οι ενταγμένοι στη Δράση 11.2.1 βιοκαλλιεργητές δικαιούνται ενίσχυση (50€/εκτάριο) για τυχόν πραγματοποιηθείσες εργαστηριακές αναλύσεις καθώς και αποζημίωση για το κόστος πιστοποίησης.

Η περίοδος των αιτήσεων ξεκινά στις 19 Φεβρουαρίου 2019. Οι γεωπόνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ είναι δίπλα σας για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων.